Klotterskydd

Beskrivning​

Med vårt klotterskydd skyddar du på ett effektivt sätt din byggnation mot att klotter, trafikföroreningar och annan nedsmutsning får fäste i fasadens underlag. Klotterskyddet bildar en skyddande hinna som fungerar som ett offerskikt vid sanering.

Klotterborttagning på skyddad yta görs med 90 gradigt hetvatten och mellan 70-200 bar högtryck (beroende på ytans beskaffenhet). På så sätt smälter vaxet och färgpigment och föroreningar följer med utan att underlaget påverkas nämnvärt. Ur miljösynpunkt är denna metod överlägsen då inga miljöförstörande kemikalier krävs i samband med saneringen.

Scroll to Top