MEGANITE SOLID SURFACE

Beskrivning​

Meganite är en mineralkomposit eller solid surface bestående av akryl- och aluminatrihydrat. De huvudsakliga användningsområdena för materialet är som t.ex. badrums-, köks-, och butiksinredningar.

Materialet har slitstarka, porfria och hygieniska ytor vilket medför att bakterier eller smuts inte frodas och därför lämpar det sig utmärkt i exempelvis laboratorie-, sjukhus- och restaurangmiljöer. Skivans egenskaper gör den bearbetningsbar med vanliga träverktyg och den kan även formas med värme. Eftersom mönster, partiklar och ådring genomfärgar skivan är det väldigt enkel att foga samman bitar av materialet med lim utan att skarvarna blir synliga. Med tanke på att materialet är enkelt att bearbeta och att Meganite kan produceras i specialfärger och mönster är det bara fantasin som begränsar möjligheterna med materialet. De dekorativa ytorna kan om de repas enkelt återställas med hjälp av sandpapper. Materialet är återvinningsbart.

Scroll to Top