Slamsugning

Slamsugning

Vi tömmer och slamsuger avloppsbrunnar och dagvattenbrunnar. Slam i septiktankars, gamla trekammarbrunnar, stuprännor och dagvattenbrunnar leder förr eller senare till stopp och översvämningar om de inte töms i tid. Avloppsjouren erbjuder både akut slamsugning och planerade underhållstömningar.

Scroll to Top