Underhållsspolning

Beskrivning​

Med våra mobila spolbilar kan vi snabbt vara på plats för att åtgärda era avloppsproblem.
En förebyggande underhållsspolning rekommenderas i alla fastigheter mellan vart 5:e och vart 10:e år.
Genom ett planerat underhåll av avloppsledningarna kan man undvika akuta igensättningar med
översvämning som följd.

Avloppsspolning är viktigt och kontakta oss gärna idag så att ni undviker avloppsproblem!

Scroll to Top