Hanna Linderstål 300x300

Hanna Linderstål

Med över 20 års erfarenhet av virtuell risk- och krishantering är Hanna en uppskattad föreläsare, hon har presenterat rapporter och föreläst för bland annat EU, myndigheter, företag och underrättelsetjänster. Hennes arbete med sitt team på Earhart Business Protection Agency har uppmärksammats internationellt av bland annat Politico, Financial Times och The Economist. Deras rapporter har presenterats för EU bland annat om vikten att analysera påverkansaktiviteter mot unga på plattformar som TikTok.

Tillsammans med sin kollega Jessica Giandomenico har hon skrivit ett kapitel i antologin, Det demokratiska samtalet, som ligger till grund för regeringsbetänkande av kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Och i december höll hon ett TedX talk på inbjudan av LTU (Luleå Tekniska universitet).

Under 2022 har Hanna och hennes team deltagit i simuleringsövningar i Bryssel: Vikten av samverkan mellan offentlig och privat sektor under hybridkris. Ett av de projekt som Hanna och hennes team arbetar med handlar om hur man kan hantera ovälkomna drönare över tex, flygplatser, folksamlingar eller andra skyddsvärda platser.

Scroll to Top