Jörgen Holmlund 300x300

Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har han även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser, och var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst. Jörgen föreläser även inom området Strategisk underrättelse på Försvarshögskolan.

Under perioden 2008-2010 var Jörgen chef för polisens utlandsstyrka, från vilken polisen skickar personal till fredsbevarande insatser. Det kan gälla områden från Guatemala, Kongo, Afghanistan, Sudan, Mali mm. Detta kräver i samverkan god förståelse för krisinsatsernas utveckling och god omvärldsanalys, alltid i nära samverkan med EU, FN och OSCE.

Jörgen är vidare adjungerad professor i LAW ENFORCEMENT INTELLIGENCE vid Mercyhearst University, Pennsylvania USA vilket ger en bild avseende djupare internationella frågor kring omvärldsanalys och underrättelsesamverkan.

Jörgen besitter djup kunskap och förståelse för samverkan kring grov organiserad brottslighet inom EU/OSCE/FN/NATO/EURPOL och INTERPOL. Genom sitt arbete i internationella miljöer har Jörgen upparbetat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten så väl som ett brett kontaktnät med experter inom informations- och rättslig samverkan.

Jörgen är en strategisk rådgivare med vana att hjälpa organisationer att utveckla säkerhetsfunktioner inom bland annat personalsäkerhet, strategier, ledningssystem och programuppbyggnad. Med sitt breda internationella nätverk kan Jörgen även hjälpa organisationer med internationell samverkan inom bland annat rättsväsende.

Scroll to Top