Karl-Erik Hagström

38 års erfarenhet som linjechef och stf general-direktör i statliga myndigheter. Ledande expert för utveckling av robust infrastruktur och ansvarig för utveckling av skyddsteknik inom Fortifikationsverket.

Scroll to Top