Avarn Security

Vi är den kompletta säkerhetsaktören som med engagemang, kompetens och ansvarstagande stärker våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid. Varje dag, året om bidrar våra 7 500 medarbetare till ett tryggare samhälle.

Risk Solutions

Risk Solutions

Inom affärsområdet Risk Solutions arbetar vi strategiskt för att minska hotsituationer och säkerhetsrisker – och taktiskt för att ta fram tydliga och konkreta handlingsplaner. Dessutom kan vi stödja det operativa arbetet för att minska påverkan och skador vid eventuella incidenter. Allt i syfte att skydda dina viktigaste tillgångar: människor, objekt och processer – så att din drift och leveransförmåga säkras.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top