Seminarieprogram

Sortera  
25 Resultat
Lotta Bångens 

Energieffektivisering – allt du behöver veta, och lite till

Energieffektivisering är det bästa sättet att spara energi och pengar i fastigheten – och det är inte så svårt som man kan tro! Lotta Bångens är vd på Eneff, Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering. Hon bjuder på handfasta råd samt 10 starka tips gällande enkla energisparande åtgärder, både på kort och lång sikt.

Läs mer »
Joakim Brändström 

Digitalisering och krav på klimatdata inom Byggsektorn – vem berörs och hur kommer man igång?

Digitalisering och krav på klimatdata inom Byggsektorn – vem berörs och hur kommer man igång? Under 2024 införs nya krav på digital rapportering av miljö- & projektdata, enligt Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst). Detta driver på den tekniska omställningen ordentligt, och det är Trafikverket samt Stockholms stad som är först ut med de nya kraven.

Läs mer »

Narkotikasök med hund

Möt Avarn Security vid mässans grönområde där deras fyrbenta vänner visar hur ett narkotikasök går till på riktigt. Narkotika och droger finns i allt större utsträckning i vårt samhälle. Försäljning och brukande finns i alla miljöer. Missbruk av narkotika och andra typer av droger kryper allt längre ner i åldrarna. Konsekvenserna kring närvaron av narkotika eller andra droger är omfattande och mycket varierande. 

 

Läs mer »
Johan Skålén 

Återuppbyggnaden av Ukraina

Återuppbyggnaden av Ukraina kommer bli världens största byggprojekt. Det kommer göra Ukrainas samhälle både mer hållbart och mer demokratiskt. VD för Ureka Rebuild AB berättar om återuppbyggnaden i Ukraina och vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas för den svenska byggranchen på den Ukrainska marknaden. 

Läs mer »
Stefan Ingves 

Perspektiv på den ekonomiska utvecklingen i världen och Sverige

Vad sker i världsekonomin och vad sker här hemma. I en osäker värld vad betyder det för svensk ekonomi? Lyssna in på när Stefan Ingves, före detta riksbankschef, intar scenen för att berätta om Perspektiv på den ekonomiska utvecklingen i världen och Sverige. 

Läs mer »

Narkotikasök med hund

Möt Avarn Security vid mässans grönområde där deras fyrbenta vänner visar hur ett narkotikasök går till på riktigt. Narkotika och droger finns i allt större utsträckning i vårt samhälle. Försäljning och brukande finns i alla miljöer. Missbruk av narkotika och andra typer av droger kryper allt längre ner i åldrarna. Konsekvenserna kring närvaron av narkotika eller andra droger är omfattande och mycket varierande. 

 

Läs mer »
Amélija Ernemyr  Jorunn Rådberg 

Hur kan ökad social hållbarhet bli en lönsam affär?

Hur kan ett bostadsbolag tänka för att både lösa sociala utmaningar och långsiktigt bygga en ekonomiskt hållbar affär? Victoriahem är en av Sveriges största ägare av hus i miljonprogramsområden. Vi finns i dessa områden av ett tydligt skäl, vi ser all den potential som finns här. Både i fastigheterna och i dem som bor och verkar i områdena.

 

Läs mer »
Oskar Öhrman 

Soceller, fastighetens krona

En solcellsanläggning ska producera mycket el under lång tid för att bli en så bra investering som möjligt, både för plånbok och klimat. Svensk Solenergi går igenom vanliga fel vid installation, tips till den som ska investera och hur man ser till att anläggningen producerar under lång tid.

Läs mer »
Björne Karlsson  Håcan Eskilsson 

Ett säkert arbetsliv i harmoni

Få förståelse över hur det enskilda beteendet påverkar alla ute på arbetsplatsen oavsett roll. Ledarskapet på arbetsplatsen eller företaget är ofta grunden till en arbetsplats i harmoni. Hur GÖR  vi skillnad på riktigt för att undvika arbetsskador och sjukdomar?

Läs mer »
Peter Palm 

Hållbar fastighetsutveckling

Hur kan vi strategiskt arbeta mot hållbarhetsmålen? Ett steg i denna riktning är samarbeten mellan fastighetsägare och hyresgäster. Föredraget tar sikte på att visa på hur incitament kan skapas för detta samt exempel på sådana initiativ.

Läs mer »

Narkotikasök med hund

Möt Avarn Security vid mässans grönområde där deras fyrbenta vänner visar hur ett narkotikasök går till på riktigt. Narkotika och droger finns i allt större utsträckning i vårt samhälle. Försäljning och brukande finns i alla miljöer. Missbruk av narkotika och andra typer av droger kryper allt längre ner i åldrarna. Konsekvenserna kring närvaron av narkotika eller andra droger är omfattande och mycket varierande. 

 

Läs mer »
Jens Ringö  Katarina Söderlin  Susanne Åhlén 

Kompetensutveckling i Fastighetsbranschen

Kompetensutveckling i Fastighetsbranschen. Nya arbetssätt ställer krav på ny kompetens. Hur uppdaterar man kompetensen internt för att utveckla sina medarbetare samt ses som en attraktiv arbetsgivare för nya talanger och även fylla kompetensglappet?

Läs mer »
Jan Heggen  Tomas Beijar 

Bygga för framtiden: Att möta kundkrav på ett effektivt sätt

Fastighetsbranschens krav och framtidsutmaningar är flera. Att skapa kundanpassade lösningar, upprätthålla en enhetlig plattform med hög kvalitet, följa branschspecifika lagar och regler samt vara anpassningsbar till teknikutvecklingen och en ökad efterfrågan på realtidsinformation är alla centrala delar.

Läs mer »
Evin Cetin 

Dödsskjutningar: en verklighet mitt ibland oss

I sitt jobb som advokat har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt svenska samhälle. I Mitt ibland oss träffar hon huvudpersonerna själva: dem som beställer morden, dem som lever med ett pris på sitt huvud och dem som rekryterar narkotikans barnsoldater. Genom deras berättelser kastar Evin nytt ljus på frågan ingen verkar kunna besvara: Vad är det som händer — och går det att stoppa?

Läs mer »
Suzan Hourieh Lindberg 

Rätt data leder till ökad trygghet och hållbar förvaltning

För fastighetsbranschen är det avgörande att förstå och tillmötesgå behoven hos de som bor och verkar i och omkring sina fastigheter. Vissa grupper upplevs vara svårare att nå och aktivera än andra. Regelbunden dialog är central för hållbar utveckling och förvaltning. En brist på representativa röster och insikter kan leda till felaktiga beslut och investeringar, vilket negativt påverkar fastigheternas värde och attraktivitet.

Läs mer »

Narkotikasök med hund

Möt Avarn Security vid mässans grönområde där deras fyrbenta vänner visar hur ett narkotikasök går till på riktigt. Narkotika och droger finns i allt större utsträckning i vårt samhälle. Försäljning och brukande finns i alla miljöer. Missbruk av narkotika och andra typer av droger kryper allt längre ner i åldrarna. Konsekvenserna kring närvaron av narkotika eller andra droger är omfattande och mycket varierande. 

 

Läs mer »
Lars Wilderäng 

Skyddsrum och erfarenheter från Ukraina

Författaren, bloggaren och föreläsaren diskuterar erfarenheter kring skyddsrum från Ukraina och ställer frågan om svenska skyddsrum är ändamålsenliga och anpassade för det moderna samhällets byggnader och behov.

Läs mer »
Scroll to Top