Var med och skapa framtidens fastighetsbransch

Fastighetsbranschen är en bransch i förändring. Trender som hållbarhet och digitalisering påverkar såväl samhälle som fastighetsföretag. Fastighetsägare ställs inför helt nya kundkrav, utmaningar och tillväxtmöjligheter. På FastighetsMässan knyter du kontakt med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Här möter du produktintensiva utställare och tjänsteföretag, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Här får du också ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med branschkollegor, experter och ledande företag i branschen. Ett besök är helt kostnadsfritt för dig som jobbar inom fastighetsbranschen – det enda som behövs är att du registrerar dig.

ALLT FÖR DEN BEFINTLIGA FASTIGHETEN

MED FOKUS PÅ FÖRVALTNING

Produktnyheter och innovationer som för ditt projekt framåt. Eller kanske nästa spännande investeringsmöjlighet?

INGENTING ÖVERTRÄFFAR DET VERKLIGA MÖTET

FACE-TO-FACE

I en allt mer digitaliserad värld, blir det fysiska mötet än viktigare. Fördjupade befintliga relationer och nya face-to-face möten med leverantörer du idag inte känner till ger framgångsrika fastighetsprojekt. Det fysiska mötet är trots allt avgörande för tillväxtskapande affärsrelationer.

INSIKTER OM MORGONDAGENS FASTIGHETSUTVECKLING

KUNSKAPSÖVERFÖRING

Tankeledare, analytiker, företagsledare, forskare, politiker, utställare och besökare - vi optimerar mässan för kunskapsöverföring och dialog. Så att fastighetsbranschen ska fortsätta framåt genom dina utvecklingsprojekt.

TIDSEFFEKTIVT

VI VÄRNAR OM DIN TID

Alla dina fastighetslösningar på 2,500 nyhetsspäckade kvm
i en modern mässanläggning nära dig. Du lägger endast en arbetsdag och maximerar antalet leverantörskontakter med hjälp av våra digitala mässverktyg.

Det här är fastighetsmässan

Vad upptäcker du på plats?

FastighetsMässan kan brytas ner i tre större områden som tillsammans skapar en heltäckande och renodlad mötesplats för förvaltningsområdet.

 1. Insidan – de senaste fastighetslösningarna för allt som rör insidan av den befintliga fastigheten.
 2. Utsidan – lösningarna som utvecklar miljön runt omkring den befintliga fastigheten.
 3. “Flavour of the Year” – ett fokusområde som anpassas varje år för att möta branschens efterfrågan.

Hållbarhet och digitalisering löper som ett övergripande tema genom mässan, så att du på ett snabbt sätt kan greppa omställningen till hållbara, driftsäkra, säkra och lönsamma fastigheter.

Är fastighetsmässan rätt mötesplats för dig?

Det här är några av mässans vanligaste besökare

 • Fastighetschef 
 • Fastighetsägare
 • Säkerhetschef
 • Driftchef
 • Förvaltningschef
 • Digitaliseringsansvarig
 • Hållbarhetschef
 • Inköpschef
 • Underhållschef
 • Teknisk chef
 • Utvecklingschef
 • Automationstekniker och automationsingenjörer
 • Drifttekniker och driftingenjörer
 • Energitekniker och energiingenjörer
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärdar
 • Fastighetsingenjörer
 • Servicetekniker och serviceingenjörer
 • Underhållstekniker underhållsingenjörer
 • VVS- och ventilationsingenjörer
 • Vattenkraftsingenjörer
 
handslag