två kvinnor

Var med och skapa en levande region att leva och verka i

Malmö arbetar för en gemensam förvaltning som är rustad för framtiden. Regionen är het och ingen avmattning märks, allt fler vill verka, leva och bo i Malmö. År 2047 kommer Malmö ha en befolkningsmängd på 500 000 invånare och vara en storstad för hela Skåne, vilket kräver en öppen dialog där man tänker och planerar för Malmö på lång sikt. För att möta kraven har Malmö Stad åtagit sig att skapa förutsättningar för 26 750 nya bostäder fram till år 2035.
Malmö är bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Byggandet av hållbara städer är en global överlevnadsfråga och Malmö ligger i framkanten inom hållbar stadsutveckling. År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100% av förnybar energi. Det innebär satsningar på effektivare användning av energi, att förnybar energi i form av sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Ambitionen är att så stor andel av energin som möjligt ska vara lokalt producerad. Det innebär även en anpassning till klimatförändringarna. Malmö ska förbereda för ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader. För att kunna bygga en tät och hållbar stad med kvalitet i fastighets- och stadsmiljön krävs ett bra samarbete inom fastighetsbranschen. Vår ambition är att samla hela branschens värdekedja under ett och samma tak där vi skapar en bred och varierad mötesplats med de senaste trenderna i fokus. På Fastighetsmässan möts utställare och besökare med det gemensamma intresset att utveckla framtidens fastigheter och skapa en hållbar och attraktiv region som möter framtidens krav, samtidigt som de bidrar och ett blomstrande näringsliv. På 10 år har mässan ökat med 218% i utställande företag 410% i antal besökare. Fastighetsmässan arrangeras i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Tammerfors.

Hållbara Energilösningar

Förnybara energikällor och energioptimering. För morgondagens hållbara fastigheter. Har du en produkt eller tjänst inom energiområdet?

Ventilation, värme och kyla

En bra inomhusmiljö är så mycket mer än det som syns. Välkommen att visa upp era senaste fastighetslösningar inom ventilation, värme och kyla.

Drift, underhåll och renoveringar

Minskade driftstörningar, underhålls- och renoveringskostnader och nöjdare hyresgäster ger glada fastighetsägare. Visa dem dina produkter och tjänster.

Fastighetsautomation och IT-system

Ny teknik och digitalisering skapar
utvecklingsmöjligheter för fastighetsägare. Har du lösningen som fastighetsägaren inte bör vara utan?

Fastighetens utomhusmiljö

Utrustning, möbler, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning och tjänster för en trivsam utemiljö. Ibland är det utsidan som är viktigast.

Förvaltnings-tjänster

Teknisk, ekonomisk och digital förvaltning är områden som kan ge stor avkastning för fastighetsägaren. Boka en plats hos oss och visa det senaste!

Flavour of the Year Fastighetssäkerhet

På FastighetsMässan 2021 gör vi Fastighetssäkerhet till ett helt eget fokusområde. Säkerhetstekniska lösningar och de senaste produkterna för en säker och trygg fastighetsmiljö.

Seminarier och utbildningar

Öppna föreläsningar och paneldebatter ger dig framtidens fastighetsbransch på två dagar. Kompetensutvecklas genom branschutbildningar och certifieringar.

Nätverksträffar och branschmingel

FastighetsMässan är en affärs-katalysator. En plats som ger ekonomin en skjuts. Därför stimulerar vi nätverksbyggande på alla sätt vi kan.

Fastighetsmässans värdegrund

LYHÖRDHET

FastighetsMässan utformas efter branschens behov. Utöver vårt fasta utbud - förvaltningsområdets kärnområden - så introducerar vi årligen ett nytt fokusområde. Området utformas efter att vi gjort en grundlig behovsanalys, genom enkäter och genom att rådfråga medlemmarna i mässans Advisory Board.


PROFESSIONALISM

Easyfairs investerar stort i medarbetares kompetensutveckling så att vi som jobbar med mötesplatserna utvecklas och levererar fackmannamässigt utförda upplevelser, med yrkesskicklighet och engagemang. FastighetsMässans team är ett glatt gäng med mångårig erfarenhet av att ordna mässor i fastighetsbranschen.


TRYGGHET

Vi gör allt för att våra event och anläggningar ska vara rena och säkra mötesplatser för att träffas och göra affärer. Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet. Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär. Du kan därför känna dig helt säker när du besöker våra event och anläggningar.

Scroll to Top