Enduce

Enduce

Om oss

Enduce driver med världsledande teknik omställningen till miljö- och klimatsmarta duschar. Uppvärmning av tappvarmvatten utgör den enskilt största energiförbrukaren efter lokaluppvärmning, för både bostäder och hotell. Det mesta av tappvarmvattnet används till just duschning.

Vi har utvecklat världens effektivaste teknik för energiåtervinning ur duschvatten med en energiåtervinningsgrad på 71-75% (verifierad av RISE, januari 2022). Tekniken minskar tappvarmvattenförbrukningen och energiåtgången drastiskt jämfört med en traditionell dusch – utan att göra avkall på komfort, hygien, eller design. Utöver en ledande effektivitet har vi också utvecklat ett användarvänligt rengöringssystem som motverkar de igensättningar som tidigare har utgjort ett hinder för energiåtervinning ur gråvatten.

Sammantaget är Enduce ensamt om att lyckas kombinera en ledande effektivitet med enkel rengöring och ett överkomligt pris, som gör produkten ekonomiskt tillgänglig och lönsam. Vi bidrar därmed med en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top