Circular window replacements
Interoc Dörr & Fönster AB

Cirkulära fönsterbyten

Fönsterglas från gamla fönster återvinns till nytt fönsterglas

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Just nu pågår våra två första cirkulära fönsterbyten i Göteborg.

I samarbete med Ragn-sells återvinner vi fönsterglas från gamla fönsterbågar så att det blir till nytt fönsterglas.

Återvunnet fönsterglas har drygt 50% mindre koldioxidutsläpp än nytillverkat. Den fina sand som används som råvara till fönsterglas är också en ändlig resurs.

Glasskärv samlas in i rena flöden genom att fönsterbågar ute i projektet ställs på pallar och forslas till förbehandlings-anläggning där glaset krossas. Glaset går igenom en kvalitetssäkringsanläggning och fraktas sedan till Tyskland som råvara, där det blir till nytt fönsterglas (planglas).

Trots transporter innebär detta en dryg 50% minskning av koldioxidutsläpp jämfört med tillverkning av glas från jungfruliga råvaror.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top