Digitalt lås- och passersystem utan batterier
Iloq Sverige AB

Digitalt lås- och passersystem utan batterier

Mobiltelefonen i iLOQs lås- och passersystem

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

iLOQ erbjuder smarta lösningar för lås- och passerkontroll för
alla typer av fastigheter.
• flerbostad
• offentlig sektor
• kritisk infrastruktur
• kommersiella fastigheter

Mobiltelefonen i iLOQs lås- och passersystem
iLOQs mobilbaserade system med lås klarar krävande miljöer som till exempel fukt, damm, kyla och smuts. De mobila nycklarna delas och blockeras enkelt via en säker molntjänst. Händelselogg i realtid.

I flerbostadshus är det fortfarande vanligast med fysiska nycklar även om de numera blivit digitala. Här kan de boende med hjälp av mobiltelefonen och appen iLOQ HOME enkelt spärra och beställa nycklar, ge tillträde till fastighetsskötare och leveranser samt fjärröppna entréporten och boka tvättstuga.

Passersystemet fungerar ihop med de digitala nycklarna och uppdateringar systemet sprids från läsarna via nycklarna vidare till låscylindrindrarna. Nycklarnas händelselogg förmedlas via läsarna till molntjänsten.

Vad gör iLOQ 5-serien unik?
iLOQ 5-serien är en flexibel, modifierbar och lättanvänd plattform som gör det enkelt för dig att välja vilken ”nyckel” du vill använda; iLOQ S5 digital nyckel, iLOQ S50 mobiltelefonnyckel (iOS eller Android) eller en gruppkod. Och precis som i alla iLOQ-lösningar behövs det varken batterier eller kablar vilket ökar hållbarheten.

Fördelar med iLOQ: Endast en nyckel räcker – Minimerade kostnader – Totalekonomi – Enkel hantering – Hög säkerhet – Minimal miljöpåverkan

iLOQ är marknads- och teknikledande inom digital accesshantering.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top