Du har väl senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna?
SEK Svensk Elstandard

Du har väl senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna?

Elinstallationsreglerna, svensk standard SS 436 40 00, gavs ut 2017 och baseras på både europeisk och internationell standard och ett mindre antal tillägg av svensk standard.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Elinstallationsreglerna, svensk standard SS 436 40 00, gavs ut 2017 och baseras på både europeisk och internationell standard och ett mindre antal tillägg av svensk standard. För att följa lagar och föreskrifter och utföra säkra elinstallationer som inte skadar någon eller orsakar annan elskada är det enklaste sättet att följa Elinstallationsreglerna från SEK Svensk Elstandard.

Hur arbetar ditt företag idag, hur säkerställer ni att alla anställda har rätt kompetens och att ni följer elsäkerhetslagen? I Elinstallationsreglerna hittar du grundläggande regler för en säker elinstallation. I den senaste utgåvan finns uppdateringar om bland annat förenklad skyddsutjämning till huvudjordningsskenan och elinstallationer för solceller. Tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna innehåller även ett nytt avsnitt om laddning av elfordon, regler för medicinska utrymmen och rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer.

Säkerställ kompetensen hos dina medarbetare!

SEK Handbok 444 underlättar ditt arbete och finns att köpa både som bok och som nedladdningsbar version i SEK webbshop https://shop.elstandard.se/.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top