Anticimex Brandskydd

Anticimex Brandskydd

Vilka brandrisker finns på din arbetsplats eller i din
byggnad? Finns den kunskap som krävs för att undvika
en brand? Anticimex Brandskydd är en tjänst som
minskar riskerna för dyra och förödande brandskador.
Utöver en säkrare miljö, ger Anticimex även regelbunden
support med de kontroller och den dokumentation som
krävs.

Scroll to Top