SECOR AB

Brandgastäthet och -klassning enligt Boverkets Byggregler

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

En Daloc Säkerhetsdörr är en bra lösning för att minska risken för inbrott. Men det kan också vara en direkt livsviktig investering.

Från och med 1 januari 2013 är det lag (Boverkets Byggregler 5:534) på att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara både brandklassade och brandgastäta. Det är den giftiga röken och inte lågorna som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Ytterst handlar det om att rädda liv. Och inte bara ditt och dina familjemedlemmars. Om det brinner i en lägenhet och brandgasen läcker ut i trapphuset blir alla i huset utsatta för fara.

Är du fastighetsägare eller sitter i en bostadsrättsförenings styrelse är det dessutom ditt ansvar att dörrarna monteras enligt lagen.

Du skall därför alltid välja en säkerhetsdörr som är provad, typgodkänd och certifierad så att du vet att den uppfyller de krav som ställs. Får du inget typgodkännandebevis kan det vara skäl nog för att dra åt sig öronen. Köper du din säkerhetsdörr från Daloc, av Secor, behöver du inte bekymra dig om någonting. Alla våra säkerhetsdörrar är provade, typgodkända och certifierade och uppfyller Boverkets alla krav.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top