Glidhängda fönster

Glidhängda fönster är beslaget med H-beslaget som gör att fönstret kan svängas runt 180 grader helt utanför fasaden. Fönstret öppnas med handtag i bågens nederkant och öppnas utåt utan att någon del av fönstret går in i rummet. Beslaget är monterat på karmsidor och fördelar vikten jämnt vilket gör att fönstret är lätt att vända runt för putsning och eliminerar problem med nedhängning av bågar. Barnsäkerhet och vädringsläge är integrerat i beslaget.
Fönster som öppnas utåt är perfekt balanserade och gör det enkelt att hantera även stora fönster med samma lätta handhavande. Luft och regntätheten förbättras under hårda vindförhållanden.
Glidhängt fönster kan erbjudas i alla våra fönsterserier

Scroll to Top