Beskrivning

Interoc är nummer ett i Sveriges samtliga regioner på HBV-avtalet 20-141 fönster i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage.
Ramavtal gäller fönster och fönsterdörrar samt tillbehör. Även fasta fönster ingår i respektive avtalsområde.

Följande avtalsområden ingår i avtal 20-141:
A – Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
B – Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
C – Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
D – Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

För avrop upp till 300 st. fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuell avtalsområde och region. Interoc är nummer ett i samtliga avtalsområden och regioner.

Interoc är även nummer ett på avtal 23-171 fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage. Gäller fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning.
300 enheter gäller för direktavrop även detta avtal.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top