Molekylärfilter

Molekylärfilter

Camfil erbjuder filter som kan ta bort korrosiva och giftiga gaser samt andra molekylära föroreningar från luft. Exempel på applikationer där denna typ av filter kan användas är för att ta bort dålig lukt, för att skydda kontrollrum på pappers- och massabruk eller uppgradering av biogas. Våra molekylärfilter är testade enligt ISO 10121 eller ASHRAE 145.2.

Scroll to Top