Service- och förvaltningsavtal för solceller

Vi erbjuder ett mycket kostnadseffektivt serviceavtal där vi även ser till att solcellsanläggningen är uppkopplad mot frekvens- och balanseringsmarknaden.
Vi bevakar kundens solelproduktion via webbuppkoppling i övervakningssystem och utför även ett årligt platsbesök.
I avtalet ingår även rådgivning gällande elavtal och ett vinstdelningssystem.