Förvaltardagen

2024 fortsatte vi med en av våra populära halvdagskonferenser i samarbete med Vitec där vi förstärkte konceptet ytterligare och tillägnade en halvdag med fokus på förvaltning av befintliga fastigheter. 
 
Läs mer om halvdagskonferensen nedan och se hur schemat såg ut för 2024.

Om Förvaltardagen

Förvaltardagen är en halvdagskonferens som tar ett helhetsgrepp kring förvaltning. Här samlar vi stor spetskompetens under några intensiva timma roch bjuder in till spännande föredrag och som ger stort utrymme för nätverkande och affärer.

Förvaltardagen har utvecklats tillsammans med nyckelpersoner i branschen och mottagits väl av såväl utställare som besökare som idag saknar kombinationen av mötesplats med både mässa och konferens. Förvaltardagen kommer att ge dig som arbetar med förvaltning kostnadsfri inspiration och kompetensutveckling i kombination med unika affärsmöjligheter tillsammans med hundratals utställare.

Halvdagen vänder sig främst till dig som är förvaltare, fastighetschef, hållbarhetschef, CTO, affärsförvaltare.

Förvaltardagens schema 2024

08.30 – 09.00


Drop- in fukost

09.00 – 09.20


Erica Sjölin (moderator) och Vitec

hälsar välkomna!

09.20 – 09.45


Lyckas med solceller

Oskar Öhrman, Svensk Solenergi

09.45 – 10.10


Är minskad elförbrukning en beteendeutmaning?

Djinghis Johansson, Nordic Behaviour Group

10.10 – 10.30


Fikapaus och fortsatta diskussioner

10.30 – 10.55


Stadsutveckling och trender – stadskärnan som katalysator för tillväxt

Anna Wiking, Fastighetsägarna Syd

10.55 – 11.15


Konceptet Trygg Fastighet för säkra och trygga bostadsområden

Peter Strandell, Tryggare Sverige

11.15 – 11.55


Panelsamtal: Fastighetsägarnas roll i det brottsförebyggande arbetet
 
Peter Strandell, Tryggare Sverige, Tomas Malm, säkerhetschef Landskronahem, Jörgen Winberg kommunpolisen 

11.55 – 12.00


Avslutning 

Erica Sjölin, moderator

Förvaltaradagens schema

08.30-09.00

09.00-09.20

09.20-09.45

Drop in frukost

Drop in frukost.

Erica Sjölin + Vitec Bygg & Fastighet hälsar välkomna!

Erica Sjölin + vitec - Välkommen!

Sunda solcellsinstallationer med Anna Werner, VD Svensk Solenergi

Deltagare: Anna Werner, VD, Svensk Solenergi​

09.45-10.10

Social hållbarhet och trygghet i Hjällbo med Poseidon

10.10-10.25

Fikapaus.

10.25-10.50

Makroekonomi i en turbulent tid

Deltagare: Dennis Andersson, Distrikschef, Christian Eldstaf, Trygghetschef, Poseidon

Fikapaus.

Deltagare: Marcus Widén, SEB

10.50-11.15

Är minskad elförbrukning en beteendeutmaning?

11.15-11.50

Politisk debatt om trygghet och hållbarhet

11.50-12.00

Avslutning.

Deltagare: Vinnova, Erik Bohjort, Nordic behaviour group, och Vitec Bygg & Fastighet

Deltagare: Martin Wannholt, Göteborgs Stad, Peter Strandell, Verksamhetschef, Stiftelsen Tryggare Sverige, Johannes Hulter, Socialdemokraterna, Martin Wannholt, Demokraterna

Avslutning

Scroll to Top