Carbon Zero

Vilka är CarbonZero?
CarbonZero AB tillhandahåller den digitala plattformen för produkter och projekt – Prodikt (www.prodikt.com), där man enkelt analyserar sitt byggprojekt, från produktval till förvaltning. I samarbete med byggprodukttillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar, såsom hållbarhet och tekniska egenskaper. Prodikt gör ingen bedömning av produkterna utan valet ligger hos till exempel arkitekten, inköparen eller byggherren/fastighetsutvecklaren. Bolagets ägare är BIMobject AB.

Vad kan du göra i Prodikt och hur kan Prodikt stödja branschen framåt?
Prodikt är redan i dag en mångsidig plattform för byggbranschens aktörer. I databasen samlas produktdata gällande klimat, miljö, cirkularitet och tekniska prestanda. Projektverktyget medger aktiva val av produkter, ger kontroll över vilka val som har gjorts och möjliggör avvägningar mellan produktval; allt för ett byggande med hållbarhetsmål i samklang med tekniska krav. I Prodikt kan du göra bland annat klimatberäkningar av byggnader eller renoveringsprojekt, klimatdeklarationer enligt lagkrav, hållbarhetsanalyser eller till exempel loggbok.

Möt oss på FastighetsMässan Syd i Malmö
Träffa oss i Malmö och diskutera frågor som klimatsmart byggande, renoverande eller förvaltande i vår mässmonter B:35 i Proptechområdet. Vi kan demonstrera plattformen Prodikt för dig/er och vi är öppna för alla relevanta diskussioner. Vi kan också stödja er med kompetens och erbjudande vad gäller livscykelbedömningar (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD). För oss är det viktigt att vara på FastighetsMässan Syd särskilt för att träffa för oss nya bekantskaper samt hålla oss uppdaterade om trender och marknadskrav. Dessutom är det ju hemmaplan då vi är skånebaserade.

Framtidens fastighetsbransch    
Vår förhoppning är att framtidens bygg- och fastighetsbransch är ansvarstagande och aktiva vad gäller hållbart, klimatssmart och cirkulärt byggande och förvaltande. Det är bättre att vara i förarsätet än hopplöst omkörd. Det är här vi kan hjälpa till!

Kika in CarbonZero och deras produkter här och sväng förbi deras monter B:35. 

Registrera dig kostnadsfritt till mässan här

Scroll to Top